Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb

Living life at 300fps

Årsmøte 2021 - saksliste

Til

medlemmene i Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb

 

Hitra 23.03.21

 

 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

 

Det vises til innkallingen sendt 02.03.21 til årsmøte som vil foregå den 05.04.21

 

 

Årsmøtet vil foregå digitalt pga. covid. Link til møtet vil bli sendt ut til de påmeldte i forkant av møte.

 

 

 

Sakliste:

 

 

 

 1. Velge dirigent/ordstyrer samt 1 medlem til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle regnskap.
 6. Vedta budsjett.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022 sesongen.
 8. Behandle innkomne forslag og saker. 
  1. vedta nye endringer på vedtekter.
  2. vedta refusjon av kontingent.
 9. Bestemme dag for dugnad på gamle bane.
 10. Info om ny bane.
 11. Foreta valg av:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Kasserer

 

 

Linker til nye forslag og gamle vedtekter: 

http://sgpaintball.no/cms/docs/Klubb%20-%20Aarsmote%202021%20-%20Sakliste.pdf

 

http://sgpaintball.no/cms/docs/Klubb%20-%20Aarsmote%202021%20forslag%201.pdf

 

http://sgpaintball.no/cms/docs/Klubb%20-%20Aarsmote%202021%20forslag%202%20nye%20vedtekter.pdf

 

http://sgpaintball.no/cms/docs/Klubb%20-%20Aarsmote%202021%20forslag%202%20gamle%20vedtekter.pdf

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret.

 

Fecebook Nyhetstrøm