Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb

Living life at 300fps

Medlemskap i Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb

Ønsker du å bli medlem i Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb (SGPB), gjør en av følgende:

Du kan melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet som ligger her. Klubbreglemang finner du her.
Eller, du kan ta kontakt med et av styremedlemmene direkte.
Etter at vi har fått de nødvendige opplysninger vil du motta et velkomstskriv med nødvendig informasjon.

Personer under 18 år må ha foresattes samtykke før de kan delta på SGPBs arrangement.

 

Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb tilbyr følgende medlemskap

Aktiv medlem

Som Aktiv medlem får du: 

Direkte innflytelse i SGPB ved møte- og stemmerett på medlemsmøter og årsmøte.
Rabatter på ball og utstyr gjennom SGPBs rabattavtaler.
Fri bruk av SGPBs baner og utstyr (begrenset bruk av utleieutstyr).


Familiemedlem

Familiemedlemskap kan tegnes av hovedmedlemmets ektefelle/samboer eller barn/søsken som den 1.1 er under 18 år og har samme bostedsadresse som Aktiv medlemmet. Familiemedlem har de samme rettigheter/plikter som Aktiv medlem.


Passiv/støttemedlem

Passiv/støttemedlem har de samme rettigheter/plikter som Aktiv medlem, med unntak av fri bruk av SGPB baner og utstyr. Baneleie eller utstyrsleie: 50kr pr. gang.
Passer bra for de som spiller en gang iblant og andre som vil støtte opp om klubben.

 

Endring i medlemskap

Hvis du ønsker og endre personlige opplysninger eller medlemskap kan du gjøre dette ved å kontakte styreleder eller sekretær/kasserer.

 

Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmer forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

 

Kontigent

Aktiv medlem kr 500
Familiemedlem kr 250
Passiv/støttemedlem kr 150

Medlemskapet gjelder fra 1.1 til 31.12.