Sør-Gudbrandsdal Paintballklubb

Living life at 300fps

Referat fra årsmøte 09/04-2013

 

Referat SGPB årsmøte 09/04-13

Sekretær: Annina Blomberg

 

1. Stemmeberettiget og antall oppmøtte: 6 stk

2. Saksliste og innkalling ble godkjent

3. Ordstyrer: Knut Rakkestad Pettersen, 2 tilstedeværende medlemmer: Annina Blomberg og Monica Valleraune

4. Årsmelding ble behandlet.

5. Som i fjor, se punkt 11 for detaljert liste av hvem som har hvilket ansvar for det kommende året.

6. Det er ytret ønske om å gå til innkjøp av kontainer for å oppbevare ball og utstyr i. Ellers så blir ballen sirkulert og delt ut til styremedlemmene for oppbevaring. Det har også kommet forslag om å lage en dropp site på nettsiden evt å lage en pdf fil som jevnlig blir oppdatert i forhold til hvor mye ball som til enhver tid befinner seg hos styremedlemmene slik at oversikten alltid er 100 % riktig. Det er også ytret ønske om at alle styremedlemmer som oppbevarer ball skal i forkant av eventuelle ferier etc. informere resten av klubben slik at ball henting ikke blir et problem.

7. Regnskapet ble lest over av Monica Valleraune og Annina Blomberg og godkjent av disse. Dette ble gjort før nytt styre ble valgt.

8.
a.       Vår dugnad – ingen endringer ellers
b.      Bestemme spilledag(er) etter første dugnad. Åpen dag har blitt satt som første søndag i hver måned.
c.       Søknader: Prøve å søke egen sponsor? Søke etter midler i DNB, Toten Sparebank, Lom og Sjåk sparebank, Sparebank 1, Nordea og kommunene i nærområdet.
d.      Finne plass til å ha en Sup-air bane. Undersøke om laget ønsker sup-air bane, evt hvor stort ønsket er. Må være enighet om graden av bruk når det gjelder en eventuell sup-air bane og om vi evt. Kan flytte skogbanen dit vi får plass til å bygge sup-air bane.
e.      Markedsføre oss i By Avisa, Lillehammer Magasinet, Øyer Magasinet, Østnytt, GD. Lage event med Paradise gutta fra Gausdal (Knut skal ta seg av dette). Fortsette med satsing på utdrikkingslag, reklamere med plakater fler plasser og mer strategisk plasserte plakater. Ta med HiL, alle VGS i nærområdene og mulig ungdomsskolene. (Dette krever at det blir lagd et foreldreunderskrifts skjema som blir lagt ut på nettsiden som lett kan printes ut.) Avertere mere på Facebook og på klubbens nettside.  Alle betalende medlemmer i år skal få med en klubb t-skjorte på kjøpet. Evt vinnere av lag konkurranser kan også vinne t-skjorter (må bli kvitt dem!) Hva med å avertere oss på Lillehammer- og Gausdal dagene? Stille stand. (Sentrum Drift må kontaktes ang. Lillehammer dagene)

9. Medlemskontingent: 500,- Familiemedlem: 250,- Støttemedlem: 100,-

10. Øke reklameringsposten.  Det er ytret ønske om kontainer, ny lufttank, kompressor, sup-air bane hinder, aggregat. BALL SKAL PRIORITERES! Arrangementsposten på budsjettet må endres. (Utgifter må tas med der)

11. Knut Rakkestad Pettersen: Ledelse, papir arbeid, regnskap, bestillinger, arrangement. Knut Erland Brandsar: Alt mulig (potet), søknad om fritak av papirarbeid godkjent. Luftansvarlig. Annina Blomberg: Sekretær, dugnadsansvarlig, baneansvarlig, eventansvarlig, styremøte innkallings ansvarlig. Roar Holen: Web-, faktura- og trykkingsansvarlig. Hovedansvar for markedsføring (ta telefoner) Tormod Kalland: Utstyrsansvarlig. Eli Britt Ytterstad Holen: Kasserer

12. NPL – turer, evt delta. Action Game. Fest/grillfest, Polen, Happening etter åpendag, samlede Gjøvikturer, generelt sosialt!

13.
a.       Leder: Knut Rakkestad Pettersen. Nestleder: Knut Erland Brandsar
b.      3 styremedlemmer: Annina Blomberg, Tormod Kalland, Roar Holen. Varamedlem: Rino Snapa.
c.       Revisorer: Sigurd Halstenstad (?) og kollega av Knut Pettersen.

Ellers så ble følgende nevnt:

Utstyret må smøres før sesong start som er 01/05-13 om ikke annen beskjed blir gitt. Utstyret står oppbevart hjemme hos Monica og Sigurd. I 2012 hadde vi en økning på 4 medlemmer. Ballen blir littegrann billigere inn til klubben i år, men ut prisen forblir den samme.  Markedsføring skal tas opp på hvert eneste styremøte! Vi skal virkelig få fremmet klubben i år!

Generelle beskjeder:

Knut: Fikse nytt skilt, ta kontakt med Veivesenet og hør om vi kan sette opp skilt som kan stå fast, evt hva det vil koste. Helt vanlig skilt med STORE BOKSTAVER som sier SG Paintball og pil i rett retning. Roar: Send faktura til alle som står som medlemmer, send forespørsel om de ønsker å være med igjen, med faktura til de som har vært med før. Knut Erland: Ta kontakt med Even Nordlien og finn ut hvordan vi skal løse luftfyllingen. Evt. skrive kontrakt med Brannstasjonen i henhold til fylling. Ball skal ikke handles inn før etter første dugnad, og vi kan godt selge unna det vi allerede har stående først! Ingen liker gammel ball!!! Roar må få tilgang til banken, Annina må bli oppgradert til admin på klubbens Facebook side.

 

Med vennlig hilsen
Annina Blomberg,
Sekretær

Tretten, 10/04-13